Dnešní Nedělní speciál míří tentokrát na brněnské Vysoké učení technické, jehož experti ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd (AV ČR) a firmou Propsyco vyvinuli unikátní diagnostickou metodu pro objektivní hodnocení vývojové dysgrafie. Odborníkům ze školských poradenských zařízení a pracovišť pomůže s diagnostikou a hodnocením poruch psaní u dětí mladšího školního věku. Vývoj softwaru přišel na 17 až 18 milionů korun a vědci jej postupně financovali ze tří grantů.

Nečitelný rukopis může vést k horším známkám

„Vývojová dysgrafie, odborně označovaná jako specifická porucha učení s narušením písemného projevu, se projevuje poruchou jemné motoriky, která se odráží v psaní. Dítě má například potíže s plynulým vedením čáry, s tvary písmen nebo s organizací textu na stránce. To často vede k nečitelnému rukopisu a velké námaze spojené se psaním. Kromě toho se u dítěte mohou objevit pocity méněcennosti, narušená sebeúcta a dítě může být nesprávně vnímáno okolím (např. bývá označováno za líné nebo nesnaživé). Některé studie dokonce naznačují, že nečitelný rukopis může vést k horším známkám ve škole. To vše negativně ovlivňuje celkovou pohodu (well-being) dítěte,“ vysvětlila Katarína Zvončáková z Psychologického ústavu AV ČR.

Software vyhodnotí výkon dítěte v různých oblastech psaní

Diagnostiku dysgrafie až dosud stanovovali odborníci v pedagogických poradnách na základě subjektivního hodnocení. Nově vytvořený software DiaGraMo využívá záznam písma dítěte pomocí digitalizačních tabletů. Ten následně pomocí matematických modelů automaticky vyhodnotí a expertům poskytne objektivní diagnostiku a hodnocení různých projevů dysgrafie. Výstupem softwaru je vyhodnocení výkonu dítěte v různých oblastech psaní, například rychlost psaní nebo schopnost rozlišovat velikost jednotlivých písmen.

Nový nástroj školáky neškatulkuje

„Na celém světě dodnes neexistuje diagnostická metoda, která by umožňovala hodnotit projevy dysgrafie objektivně. Může pak docházet k tomu, že se dva experti neshodnou na diagnóze, popřípadě na následné reedukaci. To může mít negativní dopad na kvalitu života dětí. Náš systém děti slepě neškatulkuje na ty, co mají či nemají dysgrafii, dysgrafie totiž může mít různé projevy a ty se navíc vyskytují v různé míře. Proto jsme navrhli software, který identifikuje a hodnotí závažnost těch projevů, které jsou spojeny s poruchou psaní. Toto komplexní vyhodnocení pak umožňuje cílenou reedukaci a možnost objektivního sledování vývoje dítěte v čase,“ uvedl Jiří Mekyska z Ústavu telekomunikací FEKT VUT.

Je to užitečný doplněk komplexní diagnostiky

Podle psycholožky Vladimíry Šmídkové může být nově vyvinutá metoda užitečným doplňkem komplexní diagnostiky, která je v procesu identifikace poruch učení realizovaná. „Předpokládaným přínosem může být například větší objektivizace rozhodování a navazujícího nastavování potřebné podpory žáků a žákyň ve škole tak, aby jejich vzdělávací podmínky byly co nejvíce odpovídající jejich potřebám,“ dodala Šmídková.

Rozšíří se nástroj i do zahraničí?

Nástroj, který nabízí pedagogicko-psychologickým poradnám firma Propsyco, je zatím adaptovaný pouze na češtinu. Jeho autoři už ale komunikují s kolegy ze zahraničí, kteří by tento software chtěli adaptovat pro svůj vlastní jazyk.