Brněnské univerzity připravují před začátkem letního semestru nové bezpečnostní plány. Školy na nich spolupracují s krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Reagují tak na prosincové události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vrah zastřelil 14 lidí. Na většině vysokých škol začne semestr v polovině února. Kromě krizových plánů připravují také systémy včasného varování studentů a pracovníků škol. Masarykova univerzita vyzvala studenty i zaměstnance, aby aktualizovali číslo, které má povahu krizového kontaktu, kam jim bude zaslána SMS v případě nouzové situace či jiného ohrožení, sdělil mluvčí školy Radim Sajbot.

V Jihomoravském kraji vzniká ve spolupráci rektorů brněnských vysokých škol a krajského ředitelství policie jednotný systém bezpečnostních opatření. Společně chystají školení zaměstnanců či vytvoření databáze krizových kontaktů zástupců vysokých škol. Univerzity policii předaly podklady pro zásahové karty, kde jsou zaznamenány plány budov, počet vstupů do jednotlivých objektů i struktura a počet podlaží.

Univerzity pracují i na individuálních plánech, jak v krizových situacích postupovat. Masarykova univerzita má na konec ledna naplánováno praktické a bezpečnostní školení, které pro vybrané skupiny zaměstnanců připraví policie

„V první fázi budou školeni například provozní pracovníci univerzitních areálů, aby věděli, jak v krizových situacích postupovat. Uvažujeme i nad školením dalších univerzitních pracovníků, aby těmito informacemi disponovali také odpovědní lidé na všech fakultách a dalších univerzitních součástech,“ uvedl Sajbot. Univerzita také dokončuje předávání seznamu kontaktů relevantních univerzitních pracovníků policii, aby v případě zásahu byla krizová komunikace mezi oběma subjekty co nejrychlejší. Vedení univerzity uvažuje rovněž nad personálním posílením na úrovni manažera pro bezpečnost.

S krajským ředitelstvím spolupracuje také Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Vedení školy nařídilo po událostech v Praze analýzu bezpečnostní kontroly. O konkrétních opatřeních zatím jednají. „Obecně se zaměřujeme na nástroje krizové komunikace a v případě krizových situací na zavedení nástrojů pro informování našich zaměstnanců a studentů. Aktualizujeme naše normy ke krizovému řízení a ve spolupráci s policií připravujeme relevantní školení,“ uvedla mluvčí VUT Jana Vyklická.

Na způsobech informování o krizových situacích pracuje také Mendelova univerzita. Studenty bude o krizových situacích informovat prostřednictvím aplikace. „Jedná se o modul stávající aplikace Moje MENDELU, který by měl začít fungovat se zahájením semestru. Každý uživatel bude mít nově možnost rizikovou situaci nahlásit přímo členům krizového štábu, kteří podniknou další potřebné kroky,“ uvedla tisková mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Pospíchalová. Škola připravuje povinná praktická i teoretická školení pro zaměstnance, pro studenty budou tato školení dobrovolná. V brněnském i lednickém kampusu momentálně policie dělá analýzu bezpečnostních rizik, na základě jejích výsledků bude vedení univerzity podnikat další kroky.

Vedení Janáčkovy akademie múzických umění bude o konkrétních opatřeních jednat s policií v únoru

„Plánujeme zorganizovat proškolení zaměstnanců i studentů školy, zatím ale nemáme konkrétní plán. Na škole obecně platí vzájemná ostražitost. Jsme malá škola a studenti se vzájemně znají, obecně doporučujeme obezřetnost vůči cizím lidem, kteří se na škole objeví,“ uvedl mluvčí Radoslav Pospíchal.

Při prosincové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy její student zabil 14 lidí a následně zastřelil i sebe.