Brno v roce 2021 zahájí realizaci několika významných projektů. Jednou z největších investičních akcí by měla být dlouhodobě plánovaná výstavba atletické haly u bohunického kampusu nebo realizace prvních třech kilometrů protipovodňových opatření na řece Svratce, informoval náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL)

„V tomto roce začneme budovat protipovodňová opatření na řece Svratce. Úpravy se dočkají první tři kilometry v úseku mezi Riviérou a mostem Uhelná. Postupně zde vzniknou klidové zóny, kavárny či cyklostezky. Stavba podle návrhu architekta Ivana Rullera by měla být dokončena v roce 2023,“ uvedl Hladík.

V oblasti životního prostředí bude nejzásadnějším krokem rozmístit tisíce hnědých sběrných nádob určených na bioodpad. Ten se doposud v Brně sbíral pouze ve sběrných střediscích. „Díky tomu dokážeme zajistit sběr bioodpadu na sídlištích a veřejných prostranstvích. Připravujeme také systém svozu bioodpadu od rodinných domů,“ doplnil Hladík.

Bioodpad bude podle něj svážen na centrální kompostárnu. V plánu je také výstavba bioplynové stanice, díky které by město dokázalo přeměnit bioodpad na palivo pro vozy hromadné dopravy. „Chceme také podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, proto začneme instalovat na střechách městských budov a městských firem fotovoltaiku,“ podtrhl záměr Hladík.

Brněnští radní plánují v tomto roce opět investovat více než 200 milionů korun do rekonstrukce škol a školek. Zahájení výstavby se pak dočkají některé sportovní projekty.

„Připravujeme žádost o dotaci k Národní sportovní agentuře, pokud dotace vyjde, můžeme začít okamžitě stavět. Kromě sportovní haly také zahájíme v prvním čtvrtletí výstavbu nového plaveckého bazénu v areálu za Lužánkami, zde momentálně vybíráme zhotovitele. V oblasti školství se nám podařilo opět prosadit 200 milionů korun na rekonstrukce. Postavíme novou mateřskou školu v Žebětíně a zahájíme stavbu atria ve Waldorfské mateřské a základní škole,“ vyjmenoval radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

V tomto roce také dojde k zahájení rekonstrukce Arnoldovy vily, rozšíření soběšického hřbitova či vybudování nových pavilónů pro žirafy a šimpanze v brněnské ZOO. V oblasti zdravotnictví pak dojde k zahájení rekonstrukce zdravotnického střediska Bílý dům a dalším opravám na poliklinice Lesná. Budeme také připravovat projektovou dokumentaci na sociálně-zdravotnický komplex na Červeném kopci.

„Skvělým úspěchem na závěr loňského roku bylo získání dotace z Norských fondů na rekonstrukci Arnoldovy vily. O záchranu této chátrající, ale unikátní vily, jsem usiloval několik let. Získání finančních prostředků ve výši 36 milionů korun z Norských fondů bylo zásadní podmínkou pro celkovou rekonstrukci vily,“ uzavřel Hladík.