Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi budov v majetku města. Ve finální podobě už je střecha polikliniky na Lesné, Základní školy Merhautova a Domova seniorů Tábor, tady již stačí realizovat připojení těchto výroben do distribuční sítě. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací.

„Velmi těsně před dokončením jsou výrobny na Domově seniorů Vychodilova, ZŠ Sirotkova, fotovoltaické panely se instalovaly také v areálu společnosti SAKO Brno na Černovické, kde mimo jiné poslouží k nabíjení prvního svozového vozu na elektřinu v republice. Instalační práce probíhají také na střeše ZŠ Jana Babáka,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno SOLAR René Černý (ANO).

Připojované výrobny za dobu své životnosti ušetří odhadem nejméně 20 milionů korun

Brněnská solární střešní elektrárna se v této fázi navýší o 455,7 kWp instalovaného výkonu a další desítky projektů zadává SAKO Brno SOLAR do projektové přípravy. „Vzhledem k aktuální situaci, kdy boom střešních fotovoltaik naráží na limity distribuční soustavy, klademe větší důraz na předběžnou rezervaci kapacit v distribuční síti,“ dodal Černý.

Do výzvy Res+ Modernizačního fondu aktuálně přihlašuje město 55 střešních elektráren

„Jde především o zdravotnická zařízení, školy, domovy seniorů a sportovní haly v majetku města,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Právě dokončená instalace fotovoltaické elektrárny na střeše Polikliniky Lesná se po celkovém dokončení stane největší součástí městské solární elektrárny. V aktuální fázi instalace je 222 panelů o nainstalovaném výkonu 99,9 kW, které ročně vyprodukují přibližně 100 MWh zelené energie, což z jedné třetiny pokryje spotřebu polikliniky.

„Pokud bychom zůstali jen u této etapy, předpokládáme, že za 30 let životnosti poliklinika ušetří na energiích okolo šesti milionů korun, a to i po započtení provozních nákladů. Přiznanou dotaci a stavební povolení máme na dalších 535 panelů, což výrobnu na poliklinice znásobí. Navíc přibližně ještě dvě třetiny zelené energie bude možné sdílet v rámci komunitní energetiky do dalších městských objektů, což představuje zajímavý potenciál pro městské objekty tohoto typu,“ uzavřel ředitel SAKO Brno SOLAR Petr Nezveda.