Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno ročně léčí 50 až 70 pacientů s akutní myeloidní leukemií. Onemocnění odborníci u pacientů často zjistí až v pokročilé fázi a u starších lidí bývá šance na vyléčení jen kolem 10 až 15 procent. Léčbě napomáhají experimenty na speciálně vyšlechtěných myší, jde o dlouhý a finančně náročný proces. Jeden pár těchto hlodavců stojí až 10 tisíc korun, řekl dnes novinářům přednosta kliniky Jiří Mayer. Na podporu výzkumu pořádá bývalý pacient benefiční koncert.

Zkoumání leukemie je náročné

Akutní myeloidní leukemie je nádorové bujení dříve normálních kmenových buněk krvetvorby. Leukemie roste a utlačuje bílé krvinky zajišťující obranyschopnost organismu, červené krvinky potřebné pro přenos kyslíku i krevní destičky, které brání krvácení. „U této nemoci je stále vysoká úmrtnost a bohužel zatím nejsou žádné indicie, že by se jí dalo nějak předejít. Také její zkoumání je náročné. Vyžaduje drahé technologie i složité laboratorní metody. Velmi cenné jsou pokusy na laboratorních zvířatech,“ uvedl Mayer. Dodal, že akutní myeloidní leukemii na myších zkoumají v Česku jen v Brně a Praze.

V myšáriu mají 150 myší

V bohunické nemocnici ke zkoumání nemoci slouží speciálně vyšlechtěné myši, které do Brna vozí buď ze Spojených států nebo z Nizozemska. Myšárium, jak Mayer laboratoř nazývá, funguje od roku 2007, v současnosti tam mají kolem 150 myší. Zvířata mají oslabenou obranyschopnost, a proto se klade velký důraz na sterilní prostředí a zamezení kontaminace. Žijí v klecích podobných transplantačním jednotkám v uzavřené části budovy, pijí sterilizovanou vodu a jedí ozářené granule. Výzkumníci potřebují, aby byla zvířata zdravá i v psychické pohodě, denně o ně někdo pečuje.

Ze zvířete s leukémií mají model pacienta

Pokus zjednodušeně řečeno funguje tak, že výzkumníci vloží do myši krevní buňky pacienta. „V myši následně roste leukémie a my dostaneme takový model pacienta, který je přesný a zrcadlí jej. Na něm můžeme zkoumat biologii onemocnění, testovat léčbu a pozorovat, co by mohlo nastat u pacienta,“ popsal výzkumný pracovník Martin Čulen. Snahou do budoucna je zkoušet na myších i ne zcela běžné léky. Kdyby se osvědčily, bylo by možné je předepsat pacientovi, jemuž běžně dostupná léčba nezabírá.

Pokusy jsou limitované délkou a finanční náročností

Pokusy ale mají několik limitů. Jedním z nich je délka. Od doby, kdy myš buňku pacienta získá, může trvat i půl roku, než se leukémie projeví. Dalším faktorem je finanční náročnost. Nemocnice myši množí, jednou za čas ale potřebuje chov obnovit. Pomoct by mohl benefiční koncert varhaníka a vyléčeného pacienta Lukáše Hurtíka naplánovaný na 5. listopadu. Leukemie se u něj projevila před mnoha lety a v roce 2020 podstoupil transplantaci kostní dřeně.

První koncert vynesl 130 tisíc korun

„Mám dárce z Anglie a naštěstí všechno vyšlo. V době pandemie mě napadlo, že bych se chtěl nějak odvděčit a loni v červnu jsem zorganizoval první koncert, kde se podařilo vybrat 130 tisíc korun. Myslím, že je dobré v takových akcích pokračovat. Mně lékaři hodně pomohli a tohle je i výraz úcty k nim. Když se navíc podaří vybrat jakýkoliv příspěvek, který zaplatí třeba výzkum na myších, budu rád,“ řekl Lukáš Hurtík.