Mnozí klimatologové se v souvislosti s letošním teplým únorem snaží dát do spojení změny v teplotním průběhu některých měsíců s kvetením odrůdy meruňky Velkopavlovická. V souvislosti s možným zmrznutím květů se pak objevují komentáře a scénáře typu konec pěstování meruněk v Česku. Z vědeckého i praktického hlediska to v dlouhodobém horizontu o ničem nesvědčí. Šedesát let sledování počasí stojí proti minimálně 2000 let nejasné historie pěstování meruněk v Evropě, možná i více, říká v komentáři expert Tomáš Nečas z Mendelovy univerzity v Brně.

Zásadní vliv hraje odrůda, teplota je druhořadá

Podle něj pouhé kvetení jako fenologický znak nelze vytrhávat z kontextu mnoha faktorů, které předcházejí samotnému vykvetení stromu a které ovlivňují komplexní biologii meruněk. „Na vykvetení meruněk má zásadní vliv odrůda, a teplota je až druhořadým faktorem,“ uvedl odborník z Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty MENDELU.

Fyziologie kvetení meruněk je u každé odrůdy jiná

Letos v Genofondové kolekci meruněk se 400 sledovanými odrůdami na Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty v Lednici z běžných odrůd vykvetly nejdříve odrůdy Wonder Cot a Sweet Red (1. 3.), loni vykvetla nejdříve odrůda Hulu xing (19. 3.) a Scout (18. 3. 2023), v roce 2022 odrůdy Skaha a Manicot (obě 25. 3.) a v roce 2021 odrůda Merkurij a In bei xing (31. 3. 2021). „Tyto záznamy nám říkají, že fyziologie kvetení meruněk je u každé odrůdy jiná a že každá odrůda reaguje na teplotní průběh zimy jinak. Pokud by to tak nebylo, musely by logicky každý rok odrůdy vykvétat ve stejném pořadí. Výrazně se toto pozorování projevilo při porovnání kvetení meruněk a mandloní. V běžném roce v kolekci mandloní vykvétají mandloně vždy před meruňkami, ale v letošním roce mají překvapivě na stejné lokalitě mírné zpoždění oproti kvetení meruněk,“ vysvětlil Nečas.

Někde meruňky vykvetly brzy, jinde ještě nekvetou

Dalšími faktory ovlivňujícími vykvétání je zejména podnož, stanoviště, sluneční záření, ale i zdravotní stav, stáří stromů a celý management výsadby a řezu. Na základě těchto faktorů pak odrůdy vykvétají nebo dozrávají v různých termínech, a dokonce i v různých obdobích. Podle publikovaných údajů vykvetly meruňky odrůdy Velkopavlovická v Lednici už 11. 3. 2024, ale na jiné lokalitě v blízkých Popicích odrůda Velkopavlovické ještě nekvete (14. 3. 2024).

Změna klimatu ovlivňuje dobu kvetení meruněk, ale nepůsobí stejně na všechny odrůdy

„Změna klimatu ovlivňuje dobu kvetení meruněk, ale nepůsobí stejně na všechny odrůdy. Z našich pozorování je zřejmé, že staré, tradiční odrůdy nejsou schopné adaptace na tyto změny. Například u odrůdy Velkopavlovická byly pozorované poruchy výstupu z dormance, diferenciaci květních pupenů, mrazuodolnosti a v posledních 10 letech neschopnosti přinášet pravidelné a alespoň průměrné sklizně (i bez mrazového poškození). Vliv klimatických změn je možné zmírnit i jinými opatřeními, například výběrem lokality, managmentem výsadby či výběrem podnože,“ upřesnil expert.

Některé odrůdy kvetly už koncem února

Upozornil také, že v kolekci meruněk v Lednici tento rok zaznamenali začátek kvetení meruněk již od 27. do 29. února, protože některé čínské odrůdy a některé lednické hybridy z Ústavu ovocnictví vykvétají extrémně brzy. „Nicméně naopak mnohé pozdně kvetoucí odrůdy vykvetou letos teprve 17. – 18. 3. 2024 a některé mezidruhové hybridy až koncem března, čímž se dostávají na úroveň kvetení mnohých raných roků, což není žádný velký extrém. Variabilita termínu kvetení meruněk je tento rok výrazná. Díky podobným rokům můžeme vybírat odrůdy s pozdním kvetením, které pak využíváme v našem šlechtitelském programu v křížení s adaptovanými a ověřenými odrůdami pro získání nových pozdně kvetoucích hybridů, které mohou uniknout mrazům. Následným managmentem výsadby si potom bude moci pěstitel ještě více oddálit kvetení meruněk. Díky takovým opatřením budeme moci i nadále pěstovat meruňky v našem regionu, ale je potřeba se připravit již teď,“ uvedl Nečas.

Opravdu meruňky v tuzemsku skončí?

„Položme si tedy znovu otázku: pokud v Lednici vykvetla odrůda Velkopavlovická 11. 3. 2024 jako odrůda s nedostatečnou adaptibilitou ke klimatickým změnám, je to dostatečný signál k tomu, že meruňky v ČR končí?,“ dodal odborník.