Zhruba osm tisíc pacientů v tuzemsku každoročně onemocní karcinomem prostaty, který je vůbec nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Nejen na to se snaží upozornit tradiční „kníratá“ kampaň Movember, která startuje právě dnes a vybízí muže k prevenci a zájmu o jejich zdraví. Informoval o tom mluvčí brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Jiří Erlebach.

Počet indikovaných pacientů každý rok roste

V této souvislosti mluvčí upřesnil, že urologické oddělení svatoanenské nemocnice loni operovalo 116 pacientů s rakovinou prostaty, přičemž počet indikovaných pacientů každoročně roste. „U karcinomu lokalizovaného na prostatu je radikální prostatektomie, tedy operační odstranění prostaty a semenných váčků, nebo radioterapie, tedy ozařování prostaty nejefektivnější léčebnou metodou,“ uvedl Erlebach.

Využívají nové formy léčby

Výrazného pokroku za poslední roky lékaři dosáhli také při léčbě metastatického onemocnění. „Využívají se nové formy hormonální terapie, chemoterapie a radionuklidů. Díky jejich kombinaci nebo podání v sekvenci se z metastatického karcinomu prostaty stala chronická choroba,“ řekl mluvčí.

K operacím využijí robota

Lékaři urologického oddělení svatoanenské nemocnice budou mít podle něj v blízké době možnost využívat také robotický operační systém, který pacientům indikovaným k chirurgickému odstranění prostaty přinese nejmodernější léčebné postupy a usnadní rekonvalescenci. „Jeho nasazení do provozu se plánuje na první kvartál následujícího roku a využití nalezne i na dalších zdravotnických pracovištích Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, zejména právě při léčbě onkologických pacientů,“ upřesnil Erlebach.

Onemocnění dlouho nevyvolává žádné příznaky

Karcinom prostaty dlouho nevyvolává žádné výrazné příznaky ani bolest, důležité je proto nezanedbávat prevenci a věnovat pozornost možným projevům nemoci, například potížím při močení, výskytu krve v moči nebo ejakulátu či otocích dolních končetin. Obecně urologické společnosti doporučují s vyšetřováním začít nejpozději kolem 50. roku věku, kdy vzrůstá riziko výskytu nemoci. Zbystřit by měli také muži, v jejichž rodinách se rakovina prostaty již vyskytla. „Z mé praxe mohu uvést případ, kdy jsem v jedné rodině operoval pro karcinom prostaty tři bratry a syna jednoho z nich,“ upozornil primář oddělení Petr Filipenský.

Spustí nový preventivní program

Urologické oddělení plánuje v příštím roce spustit také nový preventivní program, který bude zaměřen obecně na zdraví stárnoucího muže, a jehož součástí bude i aktivní záchyt pacientů s karcinomem prostaty.