U Kaple Jana Křtitele v Zastávce se v úterý částečně zřítila stěna. K události vyjeli hasiči, kromě místní jednoty pak šest profesionálních sborů. Objekt zabezpečili a nyní jej zkoumá statik. Nyní je kaple nepřístupná. Stěnu sice hasiči zajistili, ale teprve statik posoudí, jak je poškození velké a co bude potřeba opravit. "Statik musí říct, jestli je potřeba udělat nové základy, jestli se rozjela klenba a podobně. Co se týče financí na opravu, musíme se domluvit s obcí i s firmou, která prováděla výkop," řekl farář Jan Klíma. Starosta Zastávky Petr Pospíšil prozradil, že kaple je v obci jediným místem, kam mohli věřící chodit na mši. Nyní budou muset dojíždět do nedalekých Rosic. Ohrožena je i oslava v rámci červnové Pouti, zasvěcené právě Janu Křtiteli. Starosta Pospíšil však přislíbil postavení venkovního pódia na náklady obce.