Vodohospodáři a lesníci zahájili dnes dopoledne mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku. Do nich pustili vodu z Novomlýnských nádrží, která tak během dvou dnů doplní objem životodárné kapaliny v tamějších drobných vodních tocích, mokřadech a tůních.

Pomůžou strádajícím lesům

Cílem je dostat vodu do lužních lesů v okolí Dyje pod nádrží, které vlivem sucha a změny klimatu strádají. Vodohospodáři tak podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka využili průtoků na konci zimy k navýšení objemu v soustavě nádrží Nové Mlýny nad hladinu zásobního prostoru tak, aby ji mohli mimořádně pustit do lesů v oboře Soutok.

Zvýší odtok vody z nádrží

„Odtok zvýšíme na přibližně 100 až 110 metrů krychlových za vteřinu tak, aby se voda dostala systémem nápustných objektů, stavidel a kanálů do lužních lesů, kde způsobí zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ popsal manipulaci s obsahem nádrží Gargulák.

O zavodnění požádali lesníci

O povodňování požádaly vodohospodáře Lesy ČR, které v oblasti pečují o lužní lesy. „Záměrné naplnění vodních kanálů, toků a tůní, které i průběžně obnovujeme, zlepšuje v takto cenném území hydrologické podmínky a tím i stav lesa. Zásadně k tomu přispěje i připravovaná výstavba klapkového jezu na Dyji. Podaří se tak efektivní simulace dřívějších přírodních povodňových průtoků,“ upřesnil generální ředitel státních lesů Dalibor Šafařík.

Spustili to už během dopoledne

Vodohospodáři zvýšili odtok z Nových Mlýnů v 10 hodin, a to z aktuálních 19 až na 110 kubíků za vteřinu. A voda bude odtékat přibližně dva dny, dokud hladina v nádrži neklesne přibližně o půl metru, což představuje přibližně 12 milionů metrů krychlových vody. „Zvýšené průtoky v Dyji také zvýší hladinu v slepých a napojených ramenech podél řeky od Nových Mlýnů po soutok s Moravou. Povodňovalo se tam už loni a také v letech 2020, 2019 a 2017,“ vypočítal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Lidé by neměli vstupovat do Dyje

Mluvčí upozornil, že po dobu manipulace s vodu nebude bezpečné se pohybovat v korytě Dyje. Průtok v řece totiž mírně překročí první stupeň povodňové aktivity. O ukončení manipulací bude Povodí Moravy informovat na svém webu. Vodohospodáři o zavodňování lužních lesů a toků podle Chmelaře informovali obce s rozšířenou působností, hejtmanství, Moravský rybářský svaz a další dotčené organizace.

S vodou se musí rozumně hospodařit

Celkové bilanční využití vody ze soustavy vodních nádrží Nové Mlýny pro účely vyváženého životního prostředí je až 80 procent. Povodí Moravy proto nyní usiluje o obnovení zásobního prostoru na původně kolaudovanou úroveň. „Právě takto akumulovaný objem vody z jarního tání či zvýšených průtoků by se dal pravidelně využívat k posilování vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavlažování suchem postihovaných zemědělských ploch na jižní Moravě. Již v současné době jsme svědky nedostatku vody v krajině, a proto je nezbytné s každým litrem vody účelně hospodařit,“ doplnil Václav Gargulák.