Pozůstatky osídlení a hrob z doby bronzové našli odborníci při záchranném archeologickém výzkumu na místě současného staveniště ve Spolkové ulici v Brně. Pravěké osídlení v této části města doložily už výzkumy v minulých letech, sdělil Michal Bučo ze společnosti Archaia Brno, která záchranný výzkum uskutečnila.

Zachytili soustavu tří žlabů

„Výzkum doložil působení lidu starší a střední doby bronzové. Kromě klasických zásobních a sídlištních jam se podařilo zachytit i výjimečný objekt. Jednalo o pravoúhlou soustavu tří žlabů, jenž představovaly pozůstatek pravděpodobně roubené stavby. Stopy po těchto stavbách se dochovají jen ojediněle,“ uvedl Bučo.

Archeologům přály přírodní podmínky

Ve Spolkové ulici archeologům přály přírodní podmínky, protože kvůli sklonu svahu musely stavební práce začít s hlubšími základy. V jejich výkopu archeologové našli stopy po kůlech a v jihovýchodní části prohlubeň, která mohla naznačovat existenci horizontálního trámu. V blízkosti stavby se pak nacházely zásobní jámy, které původně sloužily pro ukládání zásob, z doby únětické kultury a mohylové kultury.

Našli hrob dorostence

V zásobní jámě v západní části prostoru se podařilo najít hrob nedospělého člověka. „Pravděpodobně se jednalo o adolescenta, antropologická analýza ale zatím není dokončena. Přestože byl nebožtík pohřbený v zásobní jámě, nešlo o pohozené tělo, ale o pohřeb. Nasvědčuje tomu nález částí mazanic, které vytvořily hrobové lůžko, hrob obsahoval také bronzové náramky a knoflíky,“ dodal archeolog. Na základě této výbavy odborníci hrob datovali do doby mohylových kultur, tedy 1700 až 1200 let před naším letopočtem.