Novou metodu odstranění srdeční arytmie vyzkoušeli kardiologové z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Inovativní netermální metoda ablace srdečních arytmií PFA v poslední době začíná nahrazovat klasickou, léta užívanou, radiofrekvenční energii (RFA). Její hlavní výhodou je vysoká účinnost, zkrácení doby zákroku a minimální riziko komplikací, uvedl v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.

Vycházejí z léčby solidních tumorů

Princip ablace, kterou se odstraňuje srdeční arytmie, vychází z léčby solidních tumorů. „V podstatě se jedná o aplikaci velmi krátkých pulsů napětí trvající nano či mikrosekundy do oblasti zájmu pomocí katetru. Aplikace PFA vede k vytvoření mikropórů v membránách buněk a jejich zániku,“ vysvětluje kardiolog Jiří Jež z elektrofyziologické skupiny I. interní kardioangiologické kliniky svatoanenské nemocnice.

Zákrok trvá jen několik minut

Srdeční tkáň je vůči této energii vysoce citlivá, zatímco okolní tkáně k poškození natolik náchylné nejsou. Místo zodpovědné za vznik či vedení srdeční arytmie tak může být cíleně zničeno, aniž by byly ohroženy okolní nervová vlákna, stěna jícnu nebo cévy. „Tyto struktury PFA při správně zvolené energii nepoškozuje, což nám umožňuje maximalizovat bezpečnost zákroku. Obrovskou výhodu to přináší, i co se týče délky výkonu, který je v případě užití PFA možné oproti RFA zkrátit z desítek minut na jednotky,“ doplnil vedoucí elektrofyziologické skupiny Zdeněk Stárek.

Operaci přenášeli kolegům

Metoda PFA je v současnosti využívaná převážně u ablace fibrilace síní. „Náš první pacient byl asi 65letý muž, bývalý profesionální sportovec a nynější vinař, který trpí paroxysmální fibrilací síní. Zákrok proběhl bez komplikací,“ popsal Jež výkon, který byl výjimečný i díky přímému přenosu na výroční sjezd České kardiologické společnosti.

Využívají nástroje ze speciálního sálu

Předností systému Centauri od firmy Galvanize je možnost používat stávající instrumentárium elektrofyziologického sálu FNUSA a katetry určené k radiofrekvenční ablaci. Daná technologie navíc plně využívá 3D elektroanatomického mapování, díky čemuž je vysílanou energii možné přesněji cílit.

Chtějí léčit i jiné poruchy srdečního rytmu

Kardiologové v současné době plánují v rámci interní studie systém zapojit do běžné klinické praxe. V budoucnu by pak PFA mohla být využívána i v léčbě jiných poruch srdečního rytmu. „Naděje se upíná především k léčbě život ohrožujících komorových srdečních arytmií u většinou komplikovaných pacientů, kde může PFA významně zefektivnit a zlepšit výsledky léčby,“ dodal Jiří Jež.