Návštěvníci Arcibiskupského zámku v Kroměříži uvidí reprezentativní přehlídku italské kresby 16. století. Nabídne jim ji výstava Magie kresby s podtitulem Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 15. června od 16:30, uvedl Tomáš Kasal, mluvčí Muzea umění Olomouc, které výstavu připravilo. Potrvá do 17. září.

Výstava představí kresby figur, zvířat, přírodnin, krajin nebo architektury

Lidé přitom budou moci vysledovat jejich různé funkce od prvotního náčrtu, studie, přes propracovaný návrh až po soudobé kopie a napodobeniny. „Tato funkční rozmanitost kresby je charakterizována rozdílnými technikami a styly, čímž jako druh výtvarného umění získává na výjimečnosti a atraktivitě,“ uvedl Kasal.

Zájemci se zároveň seznámí s jednotlivými malířskými dílnami, které ovládaly italská městská centra

„Dílny, kde vystavené práce na papíře vznikaly, se staly základem tradičního rozdělení italského malířství podle škol. Byť se každá ze škol vyznačovala svými formálními zvláštnostmi, navzájem se ovlivňovaly, takže v každé z nich lze nalézt i více stylů převzatých odjinud,“ doplnil mluvčí.

Vystavená díla pocházejí z fondů Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Regionálního muzea v Teplicích, Arcibiskupství olomouckého, Muzea a galerie v Prostějově, Národního památkového ústavu, Univerzity Karlovy a Památníku národního písemnictví. Výstavu doprovází odborná publikace, kterou zpracovali Zdeněk Kazlepka z Muzea umění Olomouc a Martin Zlatohlávek z Univerzity Karlovy.