Do vylepšených škol a školek se po prázdninách vrátily děti ve Vyškově. Například mateřská škola Puškinova si ke svým kulatým narozeninám nadělila několik menších, přesto podstatných investičních akcí. Když vedení mateřinky nechalo před téměř deseti lety dle platné legislativy navýšit počet toalet a umyvadel, vedení vodovodního potrubí či obklady a dlažby zůstaly z finančních důvodů původní. To se nyní změnilo.

Vyměnili toalety, obklady a dlažby

Stavební zásahy do sociálního zařízení u jedné ze tříd zahrnovaly výměnu toalet, opravu sprchového koutu, výměnu obkladů a dlažby včetně vyrovnání stěn a podlah. Investice přesáhla 405 tisíc korun. „Řemeslníci ještě ve sprše instalovali lištu pro odtok vody, v umývárně pak kanálek. Nad umyvadly jsou nově zrcadla. Při vstupu jsme pak mysleli na přechodovou lištu,“ uvedla ředitelka Ivona Henrichová.

Školka slaví šedesátku

Mateřská škola je v provozu od září roku 1963. Do další šedesátky tak vstoupila i se zateplením stropů v půdním prostoru minerální vatou, protože v 1. poschodí školky docházelo ke vzniku nadměrné vlhkosti a kondenzaci vodních par. Práce stály téměř 290 tisíc korun.

Proměnou prošly přes letní prázdniny i další budovy mateřských a základních škol

Někde pořizovali plynový sporák či kotel nebo kupovali konvektomat, měnili několik oken či nábytek i modernizovali kamerový nebo čipový systém. „Za stěžejní prázdninové investiční akce platíme každoročně miliony korun, i když ta nejnákladnější skončila ještě na jaře, konkrétně rekonstrukce střechy Základní a mateřské školy Letní pole. Samozřejmě už zároveň debatujeme o investicích, které budou součástí návrhu rozpočtu na rok 2024,“ řekl místostarosta Karel Goldemund (nezávislé sdružení VY).

Opravili vodovod

Základní škola Nádražní pak mimo jiné pokračovala s opravou vodovodního systému, která se týkala druhé poloviny rozvodů v suterénu školy. Průzkum stavu kanalizace odhalil drobné trhliny, proto bylo třeba dokončit celou opravu rozvodů vody. Práce vyšly na 845 tisíc korun.

Instalovali závoru u horní brány

Podstatná byla rovněž instalace závory u horní brány při Základní škole Purkyňova. Příjezdová komunikace je totiž plná aut, která v místě nemají co dělat. Omezit provoz na ní má právě nová závora.

Vyměnili svítidla ve sportovní hale

Součástí školy je sportovní hala, která loni oslavila dvacáté výročí. „Přibývalo v ní ovšem oprav výbojkového osvětlení. Vzhledem k tomu, že práce probíhají ve výškách, bývaly poměrně nákladné. S ohledem na stáří jsme zároveň problematicky sháněli potřebné náhradní díly. V průběhu léta tak došlo k osazení nových 28 kusů LED svítidel,“ upřesnil ředitel základní školy Luděk Höfer. Od výměny si slibuje úsporu při provozu i za méně časté opravy. Práce přesáhly 230 tisíc korun.