Brněnské zastupitelstvo bude o této záležitosti rozhodovat v úterý 11. prosince 2018. Rada Jihomoravského kraje dnes také doporučila krajskému zastupitelstvu schválit vyrovnávací platbu. 

„Spolek se obrátil na město, kraj a stát s žádostí o poskytnutí vyrovnávací platby. Tyto částky jsou poměrně rozděleny, což vychází z nastavení financování této akce. Máme za to, že by se na vyrovnání dluhu měly podílet všechny tři subjekty. Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu, aby poskytnutí této platby schválilo,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo Spolku pro rok 2018 dotaci ve výši 39 milionů korun, na úhradu čistých nákladů Spolku na realizaci závazku, především pak na úhradu promotérského poplatku společnosti DORNA SPORTS, S.L. Dotace byla poskytnuta ve výši o 31 milionů korun nižší než v předchozích letech. I přes veškerá jednání i učiněné právní kroky Spolku vůči MŠMT nebyla dotace pro rok 2018 navýšena.  

Spolek proto následně vyzval s ohledem na doložené aktuální hospodářské výsledky k 30. 11. 2018 všechny pověřovatele závazkem veřejné služby a současně poskytovatele finančních prostředků o navýšení vyrovnávací platby na pokrytí vykázané ztráty ke dni 30. 11. 2018, která činí 32 645 946,05 Kč, a to v poměru poskytnutých finančních prostředků pro rok 2018. Spolek požádal město Brno o doplatek vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby z rozpočtu města pro rok 2018 ve výši výši 4 731 296,53 Kč. Vůči Jihomoravskému kraji byl uplatněn požadavek na doplatek této vyrovnávací platby ve výši 9 462 593,06 Kč a vůči MŠMT byl uplatněn požadavek na doplatek vyrovnávací platby ve výši 18 452 056,46 Kč.