Bývá to obvyklé při nerespektování dopravního značení a třeba i při blokovém čištění.

Při provádění odtahů vozidel, které jsou překážkami v silničním provozu, jsou respektována pravidla nastavená Městskou policií Brno. Včetně stanoviska, že vozidlo není možné umístit zpět na místo, z něhož bylo odtaženo, aniž by bylo zaručeno, že bude okamžitě odstraněno z místa přestupku.

Rada města Brna ale schválila úpravu tohoto postupu. Vyplynula tak potřeba zpoplatnění nového technického úkonu, který budou Brněnské komunikace provádět. Zpětný odtah v místě bude spočívat v naložení odtahovaného auta na odtahové vozidlo, které odjede z místa blokového čištění na jiné vhodné místo v okolí, počká na provedení čištění a následně vozidlo složí na původní místo. Služba bude zahrnovat mimo jiné i pořízení fotodokumentace a písemného a video záznamu a oznámení o manipulaci s vozidlem.

„Zatímco pro Brněnské komunikace to bude znamenat technicky a administrativně mnohem složitější postup, řidiči pak najdou vždy své vozidlo na původním místě a nebudou muset chodit na úložiště odtažených vozidel a zabývat se jeho přejímkou,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Radní také schválili cenu za tuto službu, a to 1500 Kč včetně DPH