Kvalita ředitelů základních škol má zásadní dopad na vzdělávací výsledky žáků. Z analýz vyplývá, že jejich aktivity ovlivňují až pětinu jejich výsledků. Český vzdělávací systém přitom trpí tím, že se konkurzům na ředitelské pozice v základním školství stále nevěnuje dostatečná odborná pozornost. Zpravodajský portál BRŇAN na to upozornil vědec z Národního institutu SYRI v Brně Martin Sedláček.

Záleží i na práci s pedagogy

„Náš výzkum jasně ukázal, že mezi tím, jak ředitel školu řídí, zejména jak pracuje s učitelským sborem a tím, jak vypadá vyučování v dané škole, je souvislost. Jinými slovy, práce ředitelů se promítá do toho, jaké má škola jako celek výsledky,“ uvedl Sedláček, který se zabývá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků.

Odborník, který působí i na Masarykově univerzitě, zjišťuje, jak ředitelé škol skrze procesy vedení ovlivňují právě výstupy vzdělávání. Šéfové škol podle Sedláčka sami vyučují jen velmi málo. Na první pohled by se proto zdálo, že je jejich vliv na kvalitu výuky minimální.

Důležité jsou vize

„Z našich dat ale vyplývá, že je to jinak. Důležité není až tak, jak sami vyučují, ale jak se jim daří sdílet s učiteli a žáky společnou vizi o podobě školy. Osobní angažovanost v hledání cest ke kvalitě, profesní podpora pedagogů, zdravě nastavená náročnost pro všechny, spolupracující klima jsou klíčové ingredience úspěšných ředitelů,“ upřesnil výzkumník ze SYRI.

Chtějí potlačit klientelismus

Při počtu přibližně čtyř tisíc základních škol v tuzemsku je správný výběr šéfa sborovny důležitý úkol. Praxe, kdy se i kvůli malému zájmu uchazečů dostávali do vedení škol lidé, kterým chyběly odborné kompetence, ale dobře vycházeli se zřizovatelem, se má postupně měnit novelou ministerstva školství posilující odborný hlas u konkurzů.

Poslední slovo při výběru ředitele má zřizovatel

Sedláček tuto změnu vítá, ani tak ale současný stav není ideální, protože odborníci v komisích nemají většinu a mohou být přehlasováni. Navíc pořadí uchazečů v konkurzním řízení má jen doporučující charakter a poslední slovo má zřizovatel, tedy často starosta obce. Ten ředitele jmenuje a určuje mu plat i odměny.

Najdou se osvícení starostové?

„Zřizovatelé tak mohou do chodu školy nepřímo zasahovat, což není dobře. Správa škol, kde jsou obce jako zřizovatelé, by měla podle mého názoru spočívat přece jenom více v něčem jiném,“ dodal Sedláček.